Downloads

Werken voor Man op Maat

Door je online in te schrijven via deze website komen we eerst meer van je te weten.
Daarna kunnen we aan de slag om de juiste baan voor je te vinden. Hebben we een passende baan gevonden, dan nemen we contact met je op en nodigen we je uit voor een gesprek. Klikt het, dan kun je eigenlijk meteen beginnen.

De gewerkte uren vul je aan het einde van de week in op de urendeclaratie. Deze urendeclaratie laat je voor akkoord ondertekenen door de tekenbevoegde bij de opdrachtgever. Je bent zelf verantwoordelijk om je uren goed in te vullen en tijdig in te leveren bij ons.

Bij tijdige inlevering van de urendeclaratie ontvang je de opvolgende week je salaris.

Mocht je meer vragen hebben, kun je contact opnemen met ons.

Download urendeclaratie.pdf

 

Downloads